IntSpo deltok på IoT-seminar hos NKOM

Fagdirektør Bjørn Erik Eskedal (t.h.) og daglig leder i IntSpo, Hans Erik Karsten (t.v.)

IntSpo deltok på IoT-seminar hos NKOM

Som tjenesteleverandør og aktiv pådriver for IoT i Norge, ble IntSpo invitert til å delta på et faglig dypdykk hos NKOM fredag 29.mars. En rekke interessante temaer rundt IoT-teknologiens uendelige muligheter sto på agendaen, deriblant frekvenser og stråling, og sikkerhet og standardisering.

IoT, som har eksistert i en årrekke, kan sees som en videreutvikling av machine to machine (M2M) kommunikasjon. Vi ser likevel at ny teknologi gir rimeligere løsninger, og at det skjer en enorm utvikling i antall oppkoblede enheter.

Trådløse løsninger vil dominere over tid, og det ble diskutert både fordeler og ulemper mellom løsninger fra mobiloperatørene (lisensierte frekvensbånd) kontra alternative løsninger uten lisens. Forventningene til NKOM vedrørende håndtering av interferens utfordringer ble også brakt på banen.


Viktigheten av sikkerhet

Med ny teknologi kommer også behov for bedre sikkerhet. Som bruker av IoT forventer du f.eks at bilen din ikke skal bli hacket. Men sikkerhet koster, og derfor igangsettes det stadig nye initiativ som skal sørge for at vi føler oss trygge. Et godt eksempel på det, er EU sin Cybersecurity Act- en frivillig sertifiseringsordning av IKT-produkter og tjenester. Vi i IntSpo er svært opptatt av sikkerhet, og har hele veien prioritert å implementere en rekke sikkerhetsmekanismer i løsningen vår.

Siden mobilnettene er viktige bærere for IoT løsninger, er vi opptatt av at løsningene skal fungere på tvers av landegrensene. Her har vi fremdeles en lang vei å gå, og for oss er det viktig med konkurranse mellom mobiloperatørene.

Foto: Fagdirektør Bjørn Erik Eskedal (t.h.) og daglig leder i IntSpo, Hans Erik Karsten (t.v.)

en_GB
nb_NO en_GB