Vinnere av innovasjonsfond-konkurranse i Asker kommune 2020

IntSpo vinner i innovasjonsfond-konkurranse

Asker Kommune har utpekt IntSpo som en av vinnerne av innovasjonsfond-konkurransen Fond 2020.

Målet med innovasjonskonkurransen er å bidra til å øke og aktivisere flere innovasjonsprosjekter i Asker Kommune og skape en større møteplass for gründere, sier Lene Conradi, ordfører i Asker Kommune. Saken er omtalt i Budstikka. Bildet over viser alle vinnerne i konkurransen.

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune overrekker innovasjonsfond pris til IntSpo
Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi overrekker prisen til Hans Erik Karsten, daglig leder i IntSpo AS.

IntSpo er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Asker som digitaliserer fysiske eiendeler med IoT (tingenes internett). Selskapet har tidligere vært omtalt i Innovasjonstalen til Innovasjon Norge og har som eneste norske IoT-selskap blitt omtalt av U-blox, en av de fremste i verden på innovativ IoT-teknologi. IntSpo AS ledes av Hans Erik Karsten.

Vil styrke digitaliseringen av norske kommuner med IoT-sensorteknologi

IntSpo har som mål at vår IoT-teknologi skal hjelpe kommunene å jobbe mer effektivt og redusere kostnader på vei mot å bli en enda mer Smartere By, sier Hans Erik Karsten, daglig leder i IntSpo.

Til nå har IntSpo levert sanntidssporing av fysiske eiendeler slik at medarbeidere i kommunen slipper å bruke tid på å vente eller lete etter gjenstander. Med den nye innovasjonsstøtten vil IntSpo utvikle sensorfunksjonalitet som vil hjelpe medarbeidere i kommunene å følge med eller oppdage endringer på fysiske eiendeler.

Smarte byer med IoT-sensorteknologi

Et av mange eksempler på anvendelse av IoT-sensorteknologi finnes i Helsinki i Finland der søppelkasser utstyrt med IoT hjelper kommunen å planlegge tømming mer effektivt, noe som reduserer bruk av diesel og Co2 fra søppelbiler, som igjen sparer miljøet.

«Det finnes uendelige muligheter for effektiv utnyttelse av IoT-sporing og sensorteknologi, og vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med oss i IntSpo AS for en uforpliktende kartlegging av mulighetene i hver virksomhet eller kommune»

Ta kontakt med IntSpo innen 31. august 2020 for å få tilbud på sanntidssporing og en uforpliktende kartlegging av mulighetene IoT kan gi din virksomhet eller kommune. Les mer om tilbudet.


Om IntSpo

IntSpo er et norsk teknologiselskap som digitaliserer fysiske eiendeler med IoT (tingenes internett). Vi leverer IoT-løsninger med avanserte sporing- og sensorteknologier som gir optimalisert forvaltning og drift av fysiske eiendeler. Med innsikt i tilgjengelig og fremtidig teknologi kan IntSpo levere effektive løsninger designet for hver kundes behov.

nb_NO