Slik kan IoT bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

Som tilpasningsdyktige mennesker og innovatører kan vi endre vaner og utvikle løsninger for å nå målet med Parisavtalen og FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG).

Som innbyggere på jorden møter vi stadig avfalls- og klimakriser. Som art er vi ansvarlige for disse krisene. Alle har en rolle å spille og vi kan alle bidra. Ved å bli mer bevisst på hvordan våre daglige vaner og aktiviteter påvirker økosystemene, så kan vi også forandre oss og bidra.

IoT-teknologi vokser fram som ny mulighet til å skape bærekraft

Teknologi har også en viktig rolle å spille. Teknologiske nyvinninger har blitt utviklet i en utrolig hastighet de siste tiårene. Vi mennesker har funnet måter å forbedre prosessorkraft, datastyring og utnyttelse, koble mennesker sammen og bedre livskvaliteten vår.

Et av områdene som har vokst fram er tingenes internett (IoT) – sammenkoblede enheter som kommuniserer med og over internett. Antall tilkoblede enheter forventes å øke betydelig i løpet av dette tiåret. Dette skaper en utrolig mulighet til å utnytte IoT-teknologi for å bidra til å oppnå 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

75 % av alle IoT-prosjekt bidrar til FNs bærekraftsmål

World Economic Forum fremhever hvordan de fleste nåværende IoT-prosjekter kan bidra til å oppnå FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG). De peker på forskning utført av IoT Analytics på over 640 IoT-prosjekter. 75% av prosjektene i studien bidrar til SDG-er som er relatert til kommersielle og industrielle anvendelsesområder. Hvis bærekraft er inkludert i utviklingen av løsning, kan antall SDG-er adressert av prosjekter potensielt øke.

Slik kan IoT bidra til bedriftenes bærekraftsmål

IntSpo AS jobber med løsninger som bidrar til å redusere svinn.

  1. Vår IoT-teknologi hjelper bedrifter å passe bedre på tingene sine. Bedriftene kan da redusere sine «buffere» av ting og kan forbedre servicenivået til sine kunder igjen.
  2. Sensorløsningene våre kan hjelpe kommuner med å redusere CO2 utslipp ved at de slipper å fysisk kjøre ut til for eksempel dammer og elver for å observere vannstanden.
  3. Vi har også sensorer for overvåkning av grønnsaker innen jordbruk som kan bidra til å redusere andelen av mat som må kastes.

I mange sammenhenger er elektronikk og batteriavfall et stort problem. Vi har derfor et tilbud til våre kunder som kan returnere dette til oss for enten skifte av batteri eller sertifisert håndtering av avfallet.

Vi forplikter oss til å bidra med løsninger for å oppnå FNs mål for bærekraftig utvikling – og bevisstheten i forhold til dette er bygget inn i alle våre arbeidsprosesser!

Hans Erik Karsten
Daglig leder i IntSpo AS
Om IntSpo

IntSpo er et norsk teknologiselskap som digitaliserer fysiske eiendeler med IoT (tingenes internett). Vi leverer IoT-løsninger med avanserte sporing- og sensorteknologier som gir optimalisert forvaltning og drift av fysiske eiendeler. Med innsikt i tilgjengelig og fremtidig teknologi kan IntSpo levere effektive løsninger designet for hver kundes behov.

nb_NO