Patrick Waldemar om fremtidens 5G og IoT

Som IoT-partner med Telenor fikk vi anledning til å spørre og få svar direkte fra Telenors forskningssjef. Les svarene her.

Et økende antall norske virksomheter begynner å ta i bruk IoT-løsninger basert på IoT på 4G, for å koble fysiske eiendeler til internett. Samtidig blir 5G stadig bygget ut i flere og flere land, og Telenor er først ute med kommersiell lansering i Norge.

Hans Erik Karsten, daglig leder i IntSpo, har satt seg ned sammen med Patrick Waldemar, Head of Next Generation Technology i Telenor Research for å snakke om 5G og IoT.

Hva er network slicing i 5G og hvorfor er det viktig for IoT?
Hans Erik Karsten (til venstre) har bakgrunn som forskningsdirektør på IoT og mobilteknologi og har intervjuet Telenors forskningssjef, Patrick Waldemar.

Patrick (Telenor): Network slicing er noe helt nytt i mobilnettsammenheng og betyr at vi deler opp mobilnettet i ulike adskilte logiske lag. Når folk eller virksomheter tar i bruk fremtidens IoT-tilkoblede biler eller gjenstander må vi sikre at disse har trygg og stabil tilkobling til internett, selv om det øvrige internettet skulle bli overbelastet.

Her er eksempler på de tre mest vanlige lag i 5G:

  1. Ett lag for enda høyere hastigheter for folk flest på mobil og internett
  2. Ett lag for mange IoT-dingser med lite datatrafikk
  3. Og ett siste lag for lav forsinkelse og høy pålitelighet (for eksempel bil-til-bil kommunikasjon)

Hvilke muligheter kan 5G gi virksomheter som benytter IoT-løsninger?

Hans Erik (IntSpo): Vi og våre kunder er opptatt av intelligent sporing der vi benytter IoT til å koble informasjon om en gjenstands lokasjon med informasjon fra forskjellige sensorer. Kundene har ulike behov, både i privat og offentlig sektor. Kan du si noe om de fremtidige mulighetene 5G gir?  

Patrick (Telenor): 5G legger til rette for at vi kan få et enda større antall IoT-dingser innen et og samme område enn det vi kan i dag, samtidig som disse dingsene kan være mobile med støtte fra mobilteknologien. Med 5G vil løsningene i større grad kunne bli mer sektorspesifikke, der for eksempel sykehus kan være en sektor. Dette er bare en av mange nye muligheter som understøtter vårt mål om at 5G skal tilby industrielt tilpassede løsninger. Det betyr at det blir mulig med logiske nett som er bedre tilpasset behovet, for eksempel veldig høy pålitelighet. 5G åpner opp for innovasjon og spennende muligheter der et tettere samarbeide mellom forskjellige aktører og partnere gir en mer industriell tilnærming.

Hva med sporing av ting med IoT?

Hans Erik (IntSpo): Hvordan kommer 5G til å påvirke mulighetene for å spore ting?

Patrick (Telenor): I utgangspunktet viderefører 5G de mulighetene som finnes i 4G, men det pågår forskning for å utvikle bedre lokasjonstjenester i mobilnett. Så her vil sporingsløsningene kunne bli bedre.

Hvilke muligheter gir 5G for B2B markedet?

Hans Erik (IntSpo): Hvordan tror du 5G vil påvirke B2B markedet ifht løsninger, forretningsmodeller, innovasjon eventuelt andre områder?

Patrick (Telenor): 5G ikke bare rettet mot behov i konsumentmarkedet, men legger enda mer vekt enn tidligere på å ivareta behovene til industrien. Det jobbes mye med å se på hvordan 5G kan skreddersys til forskjellige bransjer og vertikaler. Dagens aktiviteter hos operatørene på 4G vil også dras videre inn i 5G.

Må man bytte ut dagens teknologi på IoT-løsninger og sporingsbrikker?

Hans Erik (IntSpo): Det som bygges av mobilnett i dag (IoT på 4G), hvordan vil det passe sammen med 5G når det blir rullet ut? Må IoT-bransjen bytte ut det man har av dagens teknologi?

Patrick (Telenor): I arbeidet med internasjonal standardisering innen mobilteknologier, det som heter 3GPP, er det en viktig forutsetning for alle at vi kan ha lang levetid på de teknologiene det investeres i. Se for eksempel på 2G som ble bygget ut på 90-tallet, denne teknologien lever i beste velgående i mange land fremdeles. Dog er det nå satt konkrete planer for utfasing av 2G. Svaret på spørsmålet er da at 4G kommer til å leve lenge framover og innen IoT vil 4G løsningene være framover kompatible med 5G.

Hva er EU-prosjektet om «fremtidens fabrikk» som involverer en rekke store norske selskaper?

Hans Erik (IntSpo): Mange snakker om at 5G kommer til å få stor påvirkning på industrien, det såkalte «Industrial IoT (IIoT)». Telenor leder arbeidet i EU-prosjektet «5G-VINNI», og er med i EU-prosjektet 5G-SOLUTIONS, som blant annet ser på fremtidens fabrikk. Hvilke muligheter ser dere på? Hvilken betydning kan dette få og hvordan kan dette påvirke fabrikkenes måte å produsere varer på? Hva slags samfunnsmessige konsekvenser kan vi få?

Patrick (Telenor): Telenor koordinerer EU-prosjektet «5G-VINNI» (www.5G-vinni.eu) og er med i EU-prosjektet 5G-SOLUTIONS. 5G-VINNI er ett av tre europeiske plattform-prosjekter som skal teste ytelsen i 5G og validere ulike industri-vertikaler og 5G-SOLUTIONS (https://www.5gsolutionsproject.eu/) ser i denne forbindelsen blant annet på fremtidens fabrikk. Vi lager en ikke-kommersiell test infrastruktur der vi og andre bedrifter skal kunne teste ytelses-KPIer i 5G. Vi jobber med et spektrum av industrivertikaler for å verifisere at plattformen kan levere det de forskjellige bedriftene har behov for. Det blir spennende å følge dette arbeidet framover. Følg gjerne «5G-Vinni» på Twitter, Linkedin og Youtube.

Hans Erik (IntSpo): Jeg vil gjerne takke så mye for praten og ønske deg lykke til videre i arbeidet med 5G, Patrick! Til våre lesere, send meg gjerne spørsmål om IoT og hvilke muligheter IoT kan gi norske virksomheter.


Les mer


Om IntSpo

IntSpo er et norsk teknologiselskap som digitaliserer fysiske eiendeler med IoT (tingenes internett). Vi leverer IoT-løsninger med avanserte sporing- og sensorteknologier som gir optimalisert forvaltning og drift av fysiske eiendeler. Med innsikt i tilgjengelig og fremtidig teknologi kan IntSpo levere effektive løsninger designet for hver kundes behov.

nb_NO