3 spennende norske caser på AI, IoT, Robotics og Block Chain

IntSpo deler historiene til Yara, Tine og Kvarøy fra IBMs årlige Think konferanse i Oslo. Det er spennende når vi ser hvordan enkelte aktører viser vei med konkret bruk av ny teknologi.

Vi som driver med teknologi og innovasjon trenger gode konferanser der vi kan lære av norske erfaringer med innovasjon og ny teknologi. Jeg har pleid å delta på den årlige IBM konferansen som i år foregikk den 14. november i Oslo på The Hub.

Konferansen er også et viktig møtested for oss innovasjonsselskaper der vi kan knytte kontakt med gode potensielle samarbeidspartnere og møte kunder, som for eksempel Posten Norge.

Imponerende presentasjoner på bruk av ny teknologi

Presentasjonene, som IBM planlegger å legge ut her, var veldig relevante. Det jeg selv la merke til på årets konferanse var den økte mengden foredrag og interessen for samtaler rundt robotikk, AI, IoT og Block Chain. Men det kanskje mest spennende er når man begynner å kombinere disse «teknologitrendene» i konkrete løsninger som virkelig gir produktivitetsgevinster viser vei frem mot et bedre tilpasset næringsliv.

Her er min oppsummering av de 3 viktigste foredragene:

Yara  – moderne jordbruk med IoT, AI og Big Data

Yara fortalte om hvordan de med nyere grep hadde klart å skape en god sammenheng mellom IoT sensorer i jordsmonnet, AI og Big Data. Yara har klart å skape gode prediksjonsmønstre for bøndene, slik at de bedre kan planlegge innhøsting og oppnå forbedringer i jordbruket. Prediksjoner kan gå langt frem i tid, noe som gjør det mulig for bonden å planlegge i mye større grad enn før med stor presisjon. Det både reduserer matsvinnet, øker muligheten for å skape bedre avlinger – og derved direkte bedre inntjeningen. Det skaper også bedre produkter over tid, og var et solid stykke arbeide i å bevise styrken i bruk av teknologi sammen med menneske handling. Faktisk for mange av disse store bøndene, kunne de investere mer penger i å ansette folk, fordi man kunne øke avlingene. Så dette er et godt eksempel på at teknologi understøtter bedre sysselsetting over tid.

  • Les mer om hva Yara ser for seg med fremtidens jordbruk (Yara’s nettsider)

Kvarøy Fiskeoppdrett – fra produksjon til sluttbruker med sensorikk og Block Chain

Et annet spennende case var CEO for Kvarøy Fiskeoppdrett sitt foredrag om hvordan de målte og kunne garantere korrekt temperatur under hele transporten av fisk frem til sluttkunden i butikk. Sensorikk og bruk av Block Chains gjennom hele verdikjeden, fra hel fisk til den er filetert, pakket og levert helt frem til sluttbruker i USA, var viktig. I tillegg fortalte dette mye om hvordan teknologi innenfor matindustrien er så utrolig viktig for å forbedre sluttresultatet – ikke minst med tanke på holdbarhet for mat utfra et globalt perspektiv.

  • Les mer om hva Kvarøy ser for seg med fremtidens fiskeoppdrett (Fiskeribladet).

Tine – forbedring av komplekse prosesser og verdikjeder med teknologi

Tine er en partner for oss i IntSpo der vi ser på IoT-løsninger for hele leveransekjeden. Det var mye forventning rundt Tines foredrag fordi de har Norges kanskje mest komplekse verdikjede. Derfor var det spennende å få et innblikk i hvordan de ser for seg å bygge inn teknologi for å støtte og optimalisere dette.

Tine, som de fleste andre store næringsmiddelprodusenter, er preget av mange prosesser som i dag krever en viss manuell inngripen. Alle manuelle prosesser har en viss risiko for menneskelig feil. Lastebilen har plutselig ikke plass i lasterommet, man glemmer å sjekke en tank, man overser enkelte enkle rutiner, som gjør at prosessen som sådan kan ha mangler.

Innovativ bruk av ny teknologi handler derfor for mange om å forstå komplekse prosesser og kjeder.

IntSpo’s bidrag til IoT innovasjon

Det som gjør oss i IntSpo unike er at vi er gode på å gå dypt inn i ulike verdiprosesser og verdikjeder for å hjelpe store komplekse organisasjoner. Å tenke nytt med ny teknologi kan gjøre forskjell der man før kanskje ikke tenkte på forbedringer. Vi tenker kun på hvordan vi kan gjøre grep som forbedrer prosessene for kunder, og dermed øker marginene, feilkilder reduseres, og teknologien sier ifra dersom det er avvik.

Sammen gjør vi en forskjell for fremtiden!

Hans Erik


Om forfatteren

Hans Erik Karsten

Hans Erik Karsten er en av Norges ledende på IoT innovasjon og IoT-løsninger. Han jobber som daglig leder og gründer i IntSpo AS. IntSpo’s IoT-teknologi har sin opprinnelse fra Telenor Forskning hvor han var forskningsdirektør i 2008. Han vant Telenors innovasjonskonkurranse Såkorn i 2008, og i 2017 omtalte Innovasjon Norge IntSpo som eksempel på fremragende innovasjon.

Følg Hans Erik Karsten og IntSpo på Linkedin, eller send en epost.

nb_NO