Fagdirektør Bjørn Erik Eskedal (t.h.) og daglig leder i IntSpo, Hans Erik Karsten (t.v.)

IntSpo invitert til å gi faglige råd til NKOM

Hvordan ivaretar vi i IoT-bransjen kundenes interesser i et marked hvor antall IoT-enheter og IoT-tilbydere vokser raskt? Vi mener svaret ligger i bedre løsninger på sikkerhet og kommunikasjon.

IntSpo ga innspill til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) den 29. mars 2019. Bakgrunnen for møtet var en invitasjon fra Nkom til IntSpo og andre IoT-fagmiljø for å diskutere de nye utfordringene IoT medfører.

Diskusjonene tok utgangspunkt i den ferske rapporten fra Nkom «På vei mot et IoT samfunn» presentert av Bjørn Erik Eskedal, fagdirektør i Nkom (på bildet til høyre, sammen med Hans Erik Karsten, Adm.dir i IntSpo).

Her er våre innspill på aktuelle problemstillinger for kunder og tilbydere av IoT:

Hvor sikkert er IoT? Kunder skal forvente å ikke bli utsatt for hacking eller andre hendelser

Med ny teknologi kommer behov for bedre sikkerhet. Som kunde og bruker av IoT forventer du f.eks å ikke bli utsatt for hacking. IntSpos intelligente sporingsteknologi har sin opprinnelse fra Telenor Forskning hvor jeg var forskningsdirektør i 2008. Sikkerhet har vært en strategisk prioritet hele veien. Det har gitt oss verdifull erfaring og kompetanse som har ført til kontinuerlig utvikling og implementering av en rekke sikkerhetsmekanismer i IntSpos løsning.

IntSpo mener: IoT-bransjen bør ha en felles enighet på nødvendigheten av en sikkerhetsstrategi og inneha nødvendig kompetanse for å utvikle kundetilpassede sikkerhetsløsninger.

EUs nye sertifisering av digital sikkerhet kan bidra til en felles standard for IoT-bransjen

Sertifisering spiller en kritisk rolle i å skape tillit og økt sikkerhet. Problemet er mengden av ulike sertifiseringsordninger. EU har erkjent problemstillingen og arbeider derfor på et nytt rammeverk for digital sikkerhet på produkter, tjenester og prosesser. EU cybersecurity certification framework vil gjøre det mulig å etablere et omfattende sett av regler, tekniske krav, standarder og prosedyrer.

IntSpo mener: Kunder som benytter IoT skal kunne forvente at tjenesten de mottar holder den nødvendige standarden. EUs cybersecurity certification er et skritt i riktig retning.

Hva gjør vi med kvaliteten på IoT-tjenester?

Tjenestekvaliteten forringes i dag fordi kommunikasjon fra IoT-enhetene blir forstyrret, både nasjonalt og på tvers av landegrenser. Derfor mener vi det stilles høye krav til vår bransje på kontinuerlig utvikling og drift for å sikre at kundene våre får den tjenesten de betaler for. Trådløse løsninger vil dominere over tid, og i møtet diskuterte vi fordeler og ulemper mellom løsninger fra mobiloperatørene (lisensierte frekvensbånd) kontra alternative løsninger uten lisens.

IntSpo mener: Per nå er mobilnettene viktige bærere for IoT løsninger. Vi mener NKOM bør øke konkurransen mellom mobiloperatørene for å sikre bedre kvalitet på kommunikasjon til/fra IoT-enhetene.

Om IntSpo

IntSpo er et norsk teknologiselskap som digitaliserer fysiske eiendeler med IoT (tingenes internett). Vi leverer IoT-løsninger med avanserte sporing- og sensorteknologier som gir optimalisert forvaltning og drift av fysiske eiendeler. Med innsikt i tilgjengelig og fremtidig teknologi kan IntSpo levere effektive løsninger designet for hver kundes behov.

Besøk våre nettsider: http://www.intspo.no/ og følg oss på Linkedin og Facebook.Foto: Fagdirektør Bjørn Erik Eskedal (t.h.) og daglig leder i IntSpo, Hans Erik Karsten (t.v.)

nb_NO